Celokupan sadržaj objavljen na web stranici www.intertim.rs isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne sme distribuirati ili neovlašćeno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Intertim d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Intertim d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljene na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovim prihvatate i podvrgavate se hrvatskom meterijalnom pravu kao isključivo merodavnom za tumačenje, primenu i pravne učinke svih dopuštanja, isključenja i uslova upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Informacije koje Intertim d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovih unošenja. Intertim d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najava ažurirati ili izmeniti podatke na ovim stranicama.

Intertim d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Intertim d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Intertim d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa valsništvu preduzeća, bez izričitog pisanog odobrenja Intertim d.o.o. Osim u slučaju drugačijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smeju se koristiti samo za lične potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Intertim d.o.o. kao rukovodilac zbirke ličnih podataka korisnika www.intertim.rs, te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Podaci dobijeni od korisnika tokom korišćenja web stranice koriste se u dobroj nameri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani. Rukovodilac zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja ovih uslova ili nazakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena saglasno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Intertim d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promeniti i modifikovati Uslove korišćenja web stranice. Korišćenjem bilo kog sadržaja na www.intertim.rs smatra se da ste upoznati i saglasni sa najnovijim pravilima.

SRBIJA

Ul. Dalibora Francistija 27
RS-21132, Petrovaradin

HRVATSKA

Kaptol 23
HR-10000, Zagreb

Pretplatite se na naš newsletter

Copyright © 1994. – 2021. Intertim d.o.o.
* druga reč za našu patentiranu tehnologiju
Sva prava su zadržana. Ova web stranica je informativnog karaktera i nije obavezujuća za Intertim d.o.o.
Uslovi korišćenja | Pravila o privatnosti | Impressum