Zašto samo 40 kg/ha mikrogranula kod ratarskih kultura?

Koristimo samo 40 kg/ha mikrogranula jer molukul Intertim inovativnih đubriva ima jedinstvenu formulu koja zadovoljava sve potrebe biljaka. Gubici azota smanjeni su na minimum, bez obzira radi li se o isticanju ili ispiranju, slično kao i gubici fosfora i kalijuma, na taj način postižući maksimalnu učinkovitost đubrenja i mogućnost višestrukog smanjenja standardnog doziranja hranjivih elemenata primenjenih na kulture. Klasična đubriva imaju iskoristivost do 30%, a naša Intertim inovativna đubriva imaju iskoristivost preko 95%.

Koliko godina se mogu koristiti Intertim gnojiva?

Intertim gnojiva razvijala su se deset godina pre nego li su plasirani na tržište, te se već više od 10 godina koriste u praksi na istim poljima. S obzirom na inovativnu formulu, višegodišnja upotreba đubriva nema štetnih posledica po tlo i biljke.

Zašto ide samo 20 l/ha NitroN® đubriva?

20 l NitroN® đubriva zamenjuje 150 kg KAN-a što je oko 40 kg čistog azota. Radi svojeg efekta “lepljenja” i otpornosti na ispiranje NitroN® je najbolji azot na tržištu. Iskoristivost azota je maksimalna.

Da li se tečna đubriva mogu mešati sa zaštitnim sredstvima?

Sva Intertim inovativna tečna đubriva mogu se mešati sa svim proverenim zaštitnim sredstvima, osim sredstvima proizvedenim na uljanoj bazi.

Kako se primenjuju mikrogranule kod žitarica?

Intertim inovativne mikrogranule primenjuju se kod žitarica na sledeći način:

  1. Kod žitnih sejačica koje imaju preklopnike za đubrivo-Intertim inovativne mikrogranule staviti u deo za đubrivo.
  2. Kod klasičnih žitnih sejačica-Količinu semena po hektaru raspodeliti u 4 dela, takođe 40 kg Intertim inovativnih mikrogranula podeliti na 4 dela te slagati u sejačicu sloj semena sloj mikrogranula. Setvenu normu na sejačici potrebno je povećati za 40 kg/ha. Takođe nakon punjenja sejačice potrebno je provozati oko 30 sekundi pre nego što se pusti u rad kako bi se Intertim inovativne mikrogranule i seme ravnomerno izmešali.
Kolika je ušteda kod primene Vaših đubriva na ratarskim kulturama?

Ušteda je u transportu, manipulaciji i ušteda kod đubrenja koja se vrši istovremeno sa setvom.

Što je to "starter efekt"?

Starter efekat je sposobnost Intertim inovativnih đubriva da brzo i efikasno razviju korenski sistem biljke u njenoj ranoj fazi kako bi biljka bila što bolja i otpornija bez obzira na vremenske uslove.

Što su dodaci za prskanje?

Dodatak za prskanje je supstanca koja nije voda, koja nije sama po sebi pesticide, već poboljšava ili je namenjena povećanju učinkovitosti pesticide s kojima se koristi.

Zašto dodaci za prskanje postaju popularni?

Dodatak za prskanje u poljoprivredi dobijaju na popularnosti usled porasta potražnje za proizvodima za zaštitu bilja te usled preciznog uzgoja.

Što omogućuju dodaci za prskanje?

Dodaci za prskanje su hi-tech mešani proizvodi, posebno razvijeni za specifične tipove proizvoda u uslova korišćenja. Njihov pravi izbor omogućava bolju efikasnost pesticida i njihovu tačnu u efikasnu primenu.

Dodaci za prskanje imaju mogućnost maksimiziranja prinosa useva, značajno povećanje produktivnosti primene i smanjenje rizika u nepovoljnim uslovima.

Kako to da je fosfor kod Intertim inovativnih đubriva stalno dostupan biljci?

Fosfor u Intertim inovativnim đubrivima je zaštićen u helatnim molekulom koji za razliku od  klasičnih đubriva snabdeva biljku potrebnim fosforom za razvoj korena bez obzira jesu li temperature zemlje niže od 15 stepeni. Kod klasičnih đubriva fosfor na temperature zemlje ispod 15 stepeni postaje nedostupan biljci.

Imate još pitanja?

SRBIJA

Ul. Dalibora Francistija 27
RS-21132, Petrovaradin

HRVATSKA

Kaptol 23
HR-10000, Zagreb

Pretplatite se na naš newsletter

Copyright © 1994. - 2021. Intertim d.o.o.
* druga reč za našu patentiranu tehnologiju
Sva prava su zadržana. Ova web stranica je informativnog karaktera i nije obavezujuća za Intertim d.o.o.
Uslovi korišćenja | Pravila o privatnosti | Impressum