Hloroza je fiziološki poremećaj nedostatka gvožđa (Fe) u mladim listovima poljoprivrednih kultura.