Tvrda voda je voda koja sadrži veliku količinu kalcijuma i/ili magnezijuma („tvrdih“ minerala).