Ekstrakt stabla nima. Svi su delovi biljke lekoviti, a koristi se i pri pošumljavanju, te kao biološki insekticid.