Molekul je najmanji deo čiste hemijske materije koji poseduje ista hemijska svojstva i građu kao i sama materija, a građena je od dva ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnu vezu.