Metabolizam ili izmena materija je skup hemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako bi održali život. Ti procesi omogućavaju organizmu da raste, da se razmnožava, da održava svoju strukturu i reaguje na okolinu.