Katalizatori su jedinjenja koja ubrzavaju odvijanje hemijske reakcije, ali u njima ne učestvuju.