Glifosat je hemijsko jedinjenje iz grupe derivata glicina. Biološki je aktivna glavna komponenta nekoliko herbicida širokog spektra. Javlja se od druge polovine 1970-ih godina u svetu za suzbijanje korova u poljoprivredi, hortikulturi, industriji i kod privatnih domaćinstava.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO), odnosno njena Međunarodna agencija za istraživanja o karcinomu (IARC), objavila je u martu 2015 da je herbicid glifosat „verovatno kancerogen“.