Fungicidi su sredstva hemijskog ili biološkog porekla namenjena suzbijanju fitopatogenih gljiva, (uzročnika bolesti biljaka).