Fotosinteza je proces u kojem se energija sunčeve svetlosti pretvara u hemijsku energiju koja se kasnije može koristiti kao gorivo zaaktivnosti organizama (energetska transformacija). Osim u biljkama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama i algama, dakle organizmima koji u svojim ćelijama imaju hlorofil i obično su zelene boje.