Endogen (endo- + -gen), koji je nastao zbog unutar. razloga ili uslova, koji je unutar. porekla; npr. endogeni procesi u geologiji, oni koji potiču od toplote u Zemljinoj unutrašnjosti.