Drift je osetljivost za nehotično raznošenje pesticida i potencijalni negativan efekat primene pesticida (usled raznošenja na netargetiranja mesta može da izazove posledice na ljudsko zdravlje i životnu sredinu).