Bakterije su najbrojnija grupa organizama. Većina su jednoćelijski i neophodni su za održavanje života ostalih makroorganizama na Zemlji. Te su bakterije bile bitne u biološkoj evoluciji, a i danas su osnova svakog hranjivog lanca u prirodi. Prisutni su u tlu i vodi. Ostale su bakterije pripadnici fiziološke flore ljudi i životinja (nalaze se na koži, u usnoj i nosnoj sluznici, crevima, donjem delu ženskog polnog sistema), obavljaju poželjne hemijske procese. Od 1500 opisanih vrsta bakterija, samo su stotinak vrsta ljudski patogeni.