Aminokiseline su organska jedinjenja koja u svom sastavu sadže amino (-NH2) i karboksilnu (-COOH) funkcionalnu...
Bakterije su najbrojnija grupa organizama. Većina su jednoćelijski i neophodni su za održavanje života ostalih...
Drift je osetljivost za nehotično raznošenje pesticida i potencijalni negativan efekat primene pesticida (usled raznošenja...
Endogen (endo- + -gen), koji je nastao zbog unutar. razloga ili uslova, koji je unutar....
Fitoaleksini (fito- + grč. ἀλέξεıν: braniti se), različiti fenolna jedinjenja koja često proizvode biljke kada...
Fitonutrijenti su aktivna jedinjenja odnosno antioksidansi koji štite biljke od slobodnih radikala – reaktivnih molekula...
Fotosinteza je proces u kojem se energija sunčeve svetlosti pretvara u hemijsku energiju koja se...
Fungicidi su sredstva hemijskog ili biološkog porekla namenjena suzbijanju fitopatogenih gljiva, (uzročnika bolesti biljaka).
Glifosat je hemijsko jedinjenje iz grupe derivata glicina. Biološki je aktivna glavna komponenta nekoliko herbicida...
Hloroza je fiziološki poremećaj nedostatka gvožđa (Fe) u mladim listovima poljoprivrednih kultura.
Herbicid ili herbicidi su materije namenjene uništavanju nepoželjnih biljki.
Insekticidi su pesticidi koji se koriste za ubijanje insekata.
Ekstrakt indijske breze. Drvo srednjeg rasta i glatke kore koje daje drvenaste, stisnute čaure s...
Katalizatori su jedinjenja koja ubrzavaju odvijanje hemijske reakcije, ali u njima ne učestvuju.
U hemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona, ima pozitivno naelektrisanje i...
Koloidi su sistemi dve ili više faza u kojima najmanje jedna faza ima čestice dimenzija...
Makroelementi: Azot (N), Fosfor (P), Kalijum (K), Kalcijum (Ca), Sumpor (S) i Magnezijum (Mg)
Metabolizam ili izmena materija je skup hemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako...
Mikroelementi: Gvožđe (Fe), Cink (Zn), Bakar (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo) i Bor (B)
Molekul je najmanji deo čiste hemijske materije koji poseduje ista hemijska svojstva i građu kao...
Ekstrakt stabla nima. Svi su delovi biljke lekoviti, a koristi se i pri pošumljavanju, te...
Minerali nutrijenti ili mineralne hranjive materije su hemijski elementi potrebni živim organizmima. U njih ne...
Oligoelementi ili mikroelementi su takve supstance organizma čija je koncentracija manja od 0,04%.
Organski proizvodi su proizvodi dobijeni iz strogo kontroliranog načina proizvodnje, koji je zakonski regulisan i...
Paraziti (grč. para = pored i sitos = hrana) su organizmi koji se hrane na...
Pesticidi (iz engl. pest = štetočina, [iz lat. pestis = pošast, kuga ili bolest] i...

pH

pH (lat. potentia hydrogenii: snaga vodika) ili pH-vrednost je broj koji služi kao mera kiselosti...
Polimeri su velike molekule od delova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance. Iako...
Puferi su rastvori koji imaju određenu pH vrednost i sposobne da se odupru njenoj promeni,...
Ekstrakt ricinusa. Ricinus ili skočac (Ricinus communis L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice mlečika...
Tvrda voda je voda koja sadrži veliku količinu kalcijuma i/ili magnezijuma („tvrdih“ minerala).
Pogače su nusproizvodi koji nastaju pri presovanju semena uljarica (suncokreta, uljane repice i soje).