Celý obsah zverejnený na internetových stránkach www.intertim.hr má čisto informatívny charakter a ako taký nesmie byť distribuovaný ani neoprávnene užívaný na obchodné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Intertim s.r.o. alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie Intertim s.r.o. alebo akejkoľvek tretej strane. Dokumenty, dáta, fotky a informácie zverejnené na tejto webovej stránke môžu byť použité iba pre individuálne potreby užívateľa, s ohľadom na všetky autorské práva a s nimi súvisiace práva a práva tretích strán v súlade s právnymi predpismi Chorvátskej republiky.

Týmto súhlasíte a podriaďujete sa chorvátskemu hmotnému právu ako smerodajnému pre interpretáciu, aplikáciu a právne účinky všetkých oprávnenia, tak ako vylúčenie a podmienok použitia týchto stránok. Výhradne chorvátske súdy sú zodpovedné za všetky nároky a spory vzniknuté v súvislosti s užívaním dotknutých stránok alebo v súvislosti s nimi.

Informácie poskytnuté spoločnosťou Intertim s.r.o. zverejnené na týchto stránkach sú v čase ich zaznamenávaní považované za presné a spoľahlivé. Intertim s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať alebo zmeniť informácie na týchto stránkach.

Intertim s.r.o. úplne odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť akýmkoľvek spôsobom z, alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s používaním tejto webovej stránky, akýmikoľvek úkony používateľa pri používaní alebo zneužití obsahu týchto stránok a za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť užívateľom alebo akejkoľvek tretej strane týkajúce sa použitia alebo zneužitia užívanie obsahu týchto webových stránok.

Táto webová stránka obsahuje dokumenty, informácie a odkazy na iné webové stránky vytvorené tretími stranami, ktoré budú kedykoľvek to bude možné, označovať ako také. Intertim s.r.o. nemá kontrolu nad týmito dokumentmi, údajmi, informáciami alebo inými internetovými stránkami všeobecne a úplne odmieta akúkoľvek zodpovednosť, vrátane, ale bez obmedzenia, presnosť, úplnosť a dostupnosť obsahu na internetových stránkach vytvorených tretími stranami

Prosíme, aby ste si uvedomili, že posielanie súkromných správ elektronickou poštou môže byť nebezpečné a podlieha neoprávnenému prístupu tretím stranám alebo zlému doručeniu.

Je zakázané reprodukovať, duplikovať alebo distribuovať dizajn alebo pozadia stránok Intertim s.r.o., jednotlivé prvky stránky, návrhy loga vo vlastníctve spoločnosti bez výslovného písomného súhlasu Intertim s.r.o. S výnimkou prípadu iné dohody môžu byť dokumenty a informácie zverejnené na týchto webových stránkach použité iba pre osobné účely, s výhradou všetkých autorských práv a vlastníckych práv a práv tretích strán.

Intertim s.r.o. ako vedúci zberu osobných údajov užívateľa www.intertim.hr, chráni súkromie užívateľov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje získané od užívateľov počas používania webových stránok sa používajú s dobrými úmyslami, nespracovávajú sa alebo neposielajú tretej osobe. Vedúci zbierky sa zaväzuje zachovať súkromie užívateľov internetových stránok, s výnimkou prípadov závažného porušenia týchto podmienok alebo nelegálnych aktivít užívateľa, pričom v takom prípade môže byť súkromia užívateľa uverejnené v súlade s predpismi Chorvátskej republiky.

Intertim s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo modifikovať Podmienky používania webových stránok. Použitím akéhokoľvek obsahu na www.intertim.hr sa má za to, že ste oboznámení s najnovšími pravidlami a dodržujte ich.

CHORVÁTSKO

Kaptol 23
HR-10000, Zagreb

SRBSKO

Ul. Dalibora Francistija 27
RS-21132, Petrovaradin

Přihlásit se k odběru novinek

Copyright © 1994. - 2019. Intertim d.o.o.
*ďalšie názov našej inovatívne technológie
Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je informatívneho charakteru a ničím nezaväzuje Intertim d.o.o.
Podmienky používania | Ochrana osobných údajov | Impressum