Zašto samo 40 kg/ha mikrogranula kod ratarskih kultura?

Koristimo samo 40 kg/ha mikrogranula jer molekula Intertim gnojiva ima jedinstvenu formulu koja zadovoljava sve potrebe biljaka. Gubici dušika smanjeni su na minimum, bez obzira radi li se o istjecanju ili ispiranju, sično kao i gubici fosfora i kalija, na taj način postižući maksimalnu učinkovitost gnojidbe i mogućnost višestrukog smanjenja standardnog doziranja hranjivih elemenata primjenjenih na kulture. Klasnična gnojiva imaju iskoristivost do 30%, a naša inovativna gnojiva imaju iskoristivost preko 95%.

Koliko godina se mogu koristiti Intertim gnojiva?

Intertim gnojiva razvijala su se deset godina prije nego li su plasirani na tržište, te se već više od 10 godina koriste u praksi na istim poljima. S obzirom na inovativnu formulu, višegodišnja upotreba gnojiva nema štetnih posljedica po tlo i biljke.

Zašto ide samo 20 l/ha NitroN® gnojiva?

20 litara NitroN® gnojiva zamijenjuje 150 kg KAN-a što je cca 40 kg čistog dušika. Radi svojeg efekta “lijepljenja” i otpornosti na ispiranje NitroN® je najbolji dušik na tržištu. Iskoristivost dušika je maksimalna.

Da li se tekuća gnojiva mogu miješati sa zaštitnim sredstvima?

Sva Intertim tekuća gnojiva mogu se miješati sa svim provjerenim zaštitnim sredstvima, osim sredstvima proizvedenim na uljnoj bazi.

Kako se primjenjuju mikrogranule kod žitarica?

Intertim mikrogranule primjenjuju se kod žitarica na sljedeći način:

  1. Kod žitnih sijačica koje imaju preklopnike za gnojivo - Intertim mikrogranule staviti u odjeljak za gnojivo.
  2. Kod klasičnih žitnih sijačica - Količinu sjemena po hektaru raspodijeliti u 4 dijela, također 40kg Intertim mikrogranula podijeliti na 4 dijela te slagati u sijačicu sloj sjemena sloj Intertim mikrogranaula. Sjetvenu normu na sijačici potrebno je povećati za 40 kg/ha. Također nakon punjenja sijačice potrebno ju je provozati cca. 30 sekundi prije nego što se pusti u rad kako bi se Intertim mikrogranule i sjeme ravnomjerno izmiješali.
Kolika je ušteda kod primjene vaši gnojiva na ratarskim kulturama?

Ušteda je u transportu, manipulaciji i ušteda kod gnojidbe koja se vrši istovremeno sa sjetvom.

Što je to "starter efekt"?

Starter efekt je sposobnost Intertim gnojiva da brzo i efikasno razviju korijenski sustav biljke u njenoj ranoj fazi kako bi biljka bila što bolja i otpornija bez obzira na vremenske uvijete.

Što su dodaci za prskanje?

Dodatak za prskanje je supstanca koja nije voda, koja nije sama po sebi pesticid, već poboljšava ili je namijenjena povećanju učinkovitosti pesticida s kojim se koristi.

Zašto dodaci za prskanje postaju popularni?

Dodaci za prskanje u poljoprivredi dobivaju na popularnosti uslijed porasta potražnje za proizvodima za zaštitu bilja te uslijed usvajanja preciznog uzgoja.

Što omogućuju dodaci za prskanje?

Dodaci za prskanje su hi-tech miješani proizvodi, posebno razvijeni za specifične tipove proizvoda i uvjete korištenja. Njihov pravi izbor omogućuje bolju učinkovitost pesticida i njihovu točnu i učinkovitu primjenu.

Dodaci za prskanje imaju mogućnost maksimiziranja prinosa usjeva, značajno povećanje produktivnosti primjene i smanjenje rizika u nepovoljnim uvjetima.

Kako to da je fosfor kod Intertim gnojiva stalno dostupan biljci?

Fosfor u Intertim gnojivima je zaštićen u kelatnoj molekuli kojom za razliku od klasičnih gnojiva opskrbljuje biljku potrebnim fosforom za razvoj korijena bez obzira jesu li temperature zemlje niže od 15º C. Kod klasičnih gnojiva fosfor na temperaturi zemlje ispod 15º C postaje nedostupan biljci.

Imate još pitanja?