1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Početak cvjetanja

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

3 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava translokaciju hranjivih tvari

3.

Opadanje latica

Intertim RadiCal™ L15
+
Intertim Borosol™ L9

3 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava postojanost i elastičnost biljnog tkiva

4.

Rast ploda

Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha

  • poboljšava boju ploda

5.

Svakih 15 dana do berbe

Intertim RadiCal™ L15
+
Intertim Borosol™ L9

3 kg/ha
+
1 kg/ha

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.