1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Pupanje

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim FertIron™ L3

5 kg/ha
+
3 kg/ha

  • poboljšava starter efekt
  • opskrbljuje biljku potrebnom količinom fosfora i željeza

3.

Prije cvjetanja

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

3 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava translokaciju hranjivih tvari

4.

Formiranje ploda

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15
+
Intertim Borosol™ L9

2 kg/ha
+
2 kg/ha
+
1 kg/ha

  • stvaranje obrambenog mehanizma protiv gorkih pjega

5.

Rast ploda

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim SugarGold™ L8

5 kg/ha
+
3 kg/ha
+
4 kg/ha

  • formiranje i zadržavanje boje ploda
  • bolji i brži rast ploda

6.

Zrenje

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15
+
Intertim Borosol™ L9

2 kg/ha
+
2 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava postojanost i očuvanje ploda

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.