1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Nakon presađivanja

Intertim MaxGreen® BASE

5 kg/ha

  • smanjuje stres uzrokovan presađivanjem

3.

Pred cvjetanje

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

  • poboljšava translokaciju hranjivih tvari

4.

Rast ploda

Intertim FertIron™ L3
+
Intertim Rooter™ L7

3 kg/ha
+
5 kg/ha

  • poboljšava rast i homogenost ploda

5.

Sazrijevanje

Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim MaxGreen® BASE

5 kg/ha
+
3 kg/ha

  • povećava sadržaj šećera
  • poboljšava postojanost i boju
  • poboljšava okus

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.