1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

 • poboljšava rast korijena
 • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
 • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Prije cvjetanja

Intertim Inductor™
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava homogenost cvjetanja
 • poboljšava endogenu obranu biljke

3.

Nakon formiranja ploda

Intertim Inductor™
+
Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha
+
3 kg/ha

 • sprječava uvenuće novoformiranih plodova
 • poboljšava rast
 • poboljšava endogenu obranu biljke

4.

Prije zrenja

Intertim Inductor™
+
Intertim SugarGold™ L8

4 kg/ha
+
4 kg/ha

 • poboljšava boju i homogenost
 • poboljšava endogenu obranu biljke

5.

Nakon berbe

Intertim Inductor™


6 kg/ha

 • očuvanje biljke i priprema za sljedeću godinu

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.