1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Nakon presađivanja

Intertim MaxGreen® BASE

5 kg/ha

  • smanjuje stres uzrokovan presađivanjem

3.

Pred cvjetanje

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

4 kg/ha
+
2 kg/ha

  • poboljšava razvoj korijenovih dlačica
  • poboljšava translokaciju hranjivih tvari

4.

Nakon cvjetanja

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • ravnomjerna opskrba biljke dušikom

5.

Kod promjene boje

Intertim SugarGold™ L8

4 kg/ha

  • povećava sadržaj šećera
  • poboljšava postojanost i boju
  • poboljšava okus

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.