1.

Osnovna gnojidba

GlucoHumates™ G10

80 kg/ha

 • poboljšava rast korijena
 • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
 • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Vegetativna obnova

GlucoHumates™ L7
+
GlucoHumates™ L2F

4 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava starter efekt
 • poboljšava fotosintezu

3.

Prije cvjetanja

GlucoHumates™ L7
+
GlucoHumates™ L9
Borosol

3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • povećanje vitalnosti peludi
 • stvaranje otpornost

4.

Početak rasta

GlucoHumates™ L2F
+
GlucoHumates™ L15
+
GlucoHumates™ L9
Borosol

3 kg/ha
+
3 kg/ha
+
1 kg/ha

 • smanjuje rizik od rasipanja

5.

Prije formiranja grozda

GlucoHumates™ L8
+
GlucoHumates™ L7

2 kg/ha
+
2 kg/ha

 • stimulira formaciju proteina i jačinu grozda

6.

Rast grozda

GlucoHumates™ L8
+
GlucoHumates™ L15

3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • povećava otpor na sivu plijesan
 • povećava postotak šećera

* GlucoHumates™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.