1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Zajedno sa prvom zaštitom (sjajnik)

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • pomaže biljci prebroditi stresove izazvane vanjskim utjecajem ili sredstvima za zaštitu
  • djeluje kao biostimulator i katalizator
  • povećava fotosintezu klorofila

3.

Faza cvjetanja

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

  • opskrbljuje biljku dušikom
  • poboljšava cvjetanje
  • poboljšava formiranje sjemena
  • povećava uljnost

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.