1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Faza 6 - 7 listova

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

  • poboljšava oporavak od stresa uzrokovanog rastom
  • smanjuje probleme uzrokovane nedostatkom bora
  • kontrolirana opskrba dušikom
  • povećanje uljnosti

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.