1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo ili u spremnik za sjeme

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika
  • povećanje suhe tvari na kraju žetve

2.

Zajedno sa prvom zaštitom

Intertim Rooter™ L7

5 kg/ha

  • poboljšava efekt fosfora
  • stimulira aktivnost korijena
  • poboljšava oporavak od stresa nastalog upotrebom zaštitnog sredstva

3.

Zajedno sa drugom zaštitom

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

  • biljka ostaje zelena tijekom cijelog ciklusa razvoja
  • kontrolirana opskrba dušika u biljci
  • poboljšava folijarnu translokaciju
  • povećava količinu uljnosti

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.