1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 4 - 6 listova

Intertim Borosol™ L9

2 kg/ha

  • niska molekularna težina
  • omogućava jednostavnu folijarnu apsorpciju
  • bolja translokacija bora

3.

Od 45 - 30 dana prije vađenja repe

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

4 kg/ha
+
2 kg/ha

  • bolja polarizacija u šećernoj repi, bez uništavanja šećera
  • poboljšava apsorpciju fosfora
  • povećanje digestije

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.