1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • povećava jednolikost klijanja
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Zajedno sa prvom zaštitom

Intertim Rooter™ L7

5 kg/ha

  • poboljšava efikasnost zaštitnih sredstava
  • smanjuje stres prouzročen zaštitnim sredstvima

3.

Zajedno sa drugom zaštitom

NitroN®

20 l/ha

  • opskrbljuje kukuruz dušikom kada mu je najpotrebnije

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.

*** Ukoliko želite isključiti kultivaciju, preporuka korištenja našeg tekućeg superdušika NitroN® u količini 20 l/ha.