1.

Istovremeno sa sadnjom

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika
  • fosfor pogodan za razvoj krumpira

2.

Početak cvjetanja

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

3 kg/ha
+
3 kg/ha
+
3 kg/ha

  • povećanje broja gomolja
  • povećanje fotosintetičkih mogućnosti
  • opskrba biljke borom
  • kontrolirano otpuštanje dušika

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.