1.

Istovremeno sa sjetvom u spremnik za sjeme

Intertim Vivo™ G10

40 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Zajedno sa zaštitnim sredstvima

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • povećava specifičnu težinu zrna
  • kontrolirano otpuštanje dušika
  • smanjuje stres izazvanog zaštitnim sredstvima

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.