1.

Istovremeno sa sjetvom putem depozitora za gnojivo

Intertim Vivo™ G10

60 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Zajedno sa prvom zaštitom

Intertim TabakPro™ K30

5 kg/ha

  • povećava kvalitetu listova
  • povećava elastičnost listova
  • povećava otpornost na drobljenje

3.

Nakon 14 dana

Intertim TabakPro™ K30

5 kg/ha

  • povećava kvalitetu listova
  • povećava elastičnost listova
  • povećava otpornost na drobljenje

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.