1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

10 - 15 dana nakon presađivanja

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha
+
5 kg/ha
+
3 kg/ha

  • povećava masu listova
  • smanjuje sušenje listova
  • povećava fotosintetičke mogućnosti

3.

30 dana od presađivanja

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim RadiCal™ L15

5 kg/ha
+
3 kg/ha

  • poboljšava rast
  • poboljšava elastičnost biljnog tkiva

4.

10 dana prije berbe

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha
+
2 kg/ha
+
2 kg/ha

  • povećava postojanost i očuvanost finalnog proizvoda
  • povećanje u veličini glavice salate

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.