1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

 • bolji razvoj korijena
 • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Nakon presađivanja

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava startni efekt
 • nema retrogradacije fosfora od strane vapnenca ili niskih temperatura
 • razvoj korijenovih dlačica

3.

Nakon 20 dana

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim RadiCal™ L15

5 kg/ha
+
5 kg/ha

 • poboljšava reproduktivne procese
 • povećava elastičnost tkiva
 • poboljšava fotosintezu

4.

Tijekom kultivacije

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15

5 kg/ha
+
5 kg/ha
+
5 kg/ha

 • brži rast biljke
 • poboljšava dijeljenje stanica
 • poboljšava postojanost i elastičnost tkiva

5.

Povećanje volumena

Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • povećanje u specifičnoj težini
 • poboljšava fotosintezu
 • poboljšava apsorpciju hranjivih elemenata

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.