1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 4. - 5. lista, zajedno
sa zaštitnim sredstvima

Intertim Rooter™ L7

5 kg/ha

  • poboljšava nadvladavanje stresa prouzročenog zaštitnim sredstvima
  • dugotrajan razvoj ploda

3.

Rast ploda

Intertim RadiCal™ L15
+
Intertim Rooter™ L7

2 kg/ha
+
3 kg/ha

  • poboljšava obojenost
  • povećava otpornost na gljivične patogene
  • poboljšava translokaciju kalcija
  • poboljšava dostupnost hranjivih elemenata

4.

Prije berbe

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim SugarGold™ L8

3 kg/ha
+
2 kg/ha

  • stimulira formiranje karotenoida
  • poboljšava dostupnost hranjivih elemenata

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.

*** U slučaju da je biljci potreban bor - nadodati u svakoj fazi Intertim Borosol™ L9 - 2 kg/ha