1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 6. - 8. lista

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • otpornost na patogene
  • povećava postojanost i elastičnost tkiva

3.

Nakon 10 dana

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha
+
2 kg/ha

  • poboljšava reproduktivne procese
  • povećava elastičnost tkiva
  • poboljšava fotosintezu

4.

20 - 15 dana prije berbe

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim RadiCal™ L15

2 kg/ha
+
2 kg/ha
+
1 kg/ha

  • povećava specifičnu težinu ploda
  • poboljšava očuvanost nakon berbe
  • poboljšava apsorpciju hranjivih elemenata

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.