1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 10 - 15 dana od presađivanja

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim CopperFeld™ L4F

5 kg/ha
+
3 kg/ha

  • povećanje ploda
  • poboljšava fotosintezu
  • djelovanje protiv gljivičnih patogena

3.

Tijekom kultivacije

Intertim CopperFeld™ L4F
+
Intertim Rooter™ L7

3 kg/ha
+
5 kg/ha

  • poboljšava fotosintezu

4.

Svakih 10 dana

Intertim Inductor™

5 kg/ha

  • pojačava otpornost na razne patogene
  • poboljšava fotosintezu
  • smanjuje trulež

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.