1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

 • bolji razvoj korijena
 • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 2. - 6. lista

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim RadiCal™ L15

3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava razvoj ploda
 • poboljšava učinak fotosinteze
 • oblikuje fosfolipide

3.

Rast ploda

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15

5 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava obranu biljke
 • poboljšava fotosintezu
 • direktno djelovanje na akumulaciju rezervnih tvari

4.

20 - 15 dana prije berbe

Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

2 kg/ha
+
2 kg/ha
+
1 kg/ha

 • razvoj enzimskih procesa
 • poboljšava elastičnost biljnog tkiva
 • povećanje ploda

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.