1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

 • bolji razvoj korijena
 • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Nakon presađivanja

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
2 kg/ha

 • poboljšava stratni efekt
 • nema retrogradacije fosfora koje uzrokuju vapnenac ili niske temperature
 • razvoj korijenovih dlačica

3.

Nakon 20 dana

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

 • poboljšava reproduktivne proces
 • povećava fotosintetičke mogućnosti

4.

Nakon 7 dana

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

 • poboljšava reproduktivne proces
 • povećava fotosintetičke mogućnosti

5.

Tijekom kultivacije

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7
+
Intertim RadiCal™ L15

5 kg/ha
+
5 kg/ha
+
3 kg/ha

 • brzi rast biljke
 • unaprijeđuje dijeljenje stanica
 • poboljšava postojanost i elastičnost tkiva

6.

Rast ploda

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim SugarGold™ L8
+
Intertim RadiCal™ L15

2 kg/ha
+
1 kg/ha
+
2 kg/ha

 • za poboljšanje boje listova te povećanje glavice celera

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.