1.

Kod presađivanja

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • bolji razvoj korijena
  • omogućava prevladavanje atmosferskih neprilika

2.

Od 4 - 6 listova

Intertim Rooter™ L7

5 kg/ha

  • povećava plod
  • poboljšava učinak fotosinteze
  • direktno djelovanje protiv gljivičnih patogena

3.

Tijekom kultivacije

Intertim RapidStart™ L2F
+
Intertim Rooter™ L7

3 kg/ha
+
3 kg/ha

  • povećava broj plodova

4.

Svakih 7 - 10 dana

Intertim Inductor™

5 kg/ha

  • poboljšava otpornost na gljivične patogene
  • poboljšava učinak fotosinteze
  • smanjuje truljenje

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.