1.

Istovremeno sa sjetvom

Intertim Vivo™ G10

50 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Faza aktivnog rasta biljke

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • kontrolirano otpuštanje dušika

3.

Nakon 14 dana

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • kontrolirano otpuštanje dušika

4.

Pred cvjetanje

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava efekt fosfora
  • poboljšava uljnost

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.