1.

Istovremeno sa sjetvom

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

60 dana prije cvjetanja

Intertim Rooter™ L7
+
Intertim Borosol™ L9

5 kg/ha
+
1 kg/ha

  • poboljšava efekt fosfora
  • poboljšava uljnost

3.

30 dana prije cvjetanja

Intertim Borosol™ L9

2 kg/ha

  • poboljšava cvjetanje

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.