1.

Istovremeno sa sjetvom

Intertim Vivo™ G10

60 - 80 kg/ha

  • poboljšava rast korijena
  • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
  • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Nakon vegetativnog oporavka

Intertim RapidStart™ L2F

5 kg/ha

  • kontrolirano otpuštanje dušika

3.

Pred cvjetanje

Intertim Rooter™ L7

5 kg/ha

  • poboljšava efekt fosfora

* Intertim Vivo™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.