1.

Osnovna gnojidba

GlucoHumates™ G10

60 - 80 kg/ha

 • poboljšava rast korijena
 • poboljšava apsorpciju hranjivih tvari
 • poboljšava rast korijenovih dlačica

2.

Početak cvjetanja

GlucoHumates™ L12F
OlivoPro
+
GlucoHumates™ L6
+
GlucoHumates™ L9
Borosol

4 kg/ha
+
3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • povećava masu listova
 • unaprijeđuje reproduktivne procese
 • poboljšava otpor na fitopatogene
 • aktivira dijeljenje stanica

3.

Nakon cvjetanja

GlucoHumates™ L12F
OlivoPro
+
GlucoHumates™ L6
+
GlucoHumates™ L9
Borosol

4 kg/ha
+
3 kg/ha
+
2 kg/ha

 • povećava masu listova
 • unaprijeđuje reproduktivne procese
 • poboljšava otpor na fitopatogene
 • aktivira dijeljenje stanica

4.

Rast ploda

GlucoHumates™ L12F
OlivoPro
+
GlucoHumates™ L6

4 kg/ha
+
3 kg/ha

 • poboljšava otpor na patogene
 • povećava biokemijske aktivnosti biljke

5.

Sazrijevanje

GlucoHumates™ L12F
OlivoPro
+
GlucoHumates™ L6
+
GlucoHumates™ L8

4 kg/ha
+
3 kg/ha
+
3 kg/ha

 • pojaćava boju listova
 • poboljšava postojanost, očuvanost i prinos ulja

6.

Kraj berbe

GlucoHumates™ L12F
OlivoPro

5 kg/ha

 • poboljšava otpornost biljke na patogene

* GlucoHumates™ G10 isključuje kompletnu gnojidbu klasičnim NPK gnojivima.

** Klasičnu predsjetvenu prihranu raditi kao i do sada.