GlucoHumates™ linija za folijarnu primjenu je najefikasnije rješenje za prihranu biljaka. Vrlo čiste hranjive tvari u kombinaciji sa GlucoHumates™, koji imaju visoki postotak fulvičnih kiselina sa niskom molekularnom težinom, čine ove proizvode efikasnim regulatorom folijarne prihrane i u vrlo kratkom vremenu rješavaju probleme vezane za ambijentalne stresove ili probleme uzrokovane nedostatkom hranjivih tvari. GlucoHumates™ zahvaljujući svojim katalitičkim elementima, stimuliraju osnovne metaboličke procese biljke i poboljšavaju prinos.

Karakteristike svih GlucoHumates™ folijarnih gnojiva

OTPORNOST
intertim_ikone_bijele-10

Povećavaju otpornost
na klimatske neprilike.

KVANTITETA
intertim_ikone_bijele-11

Povećavaju
prinos.

ZAŠTITA
intertim_ikone_bijele-12

Povećavaju otpornost
na nametnike.

MJEŠLJIVOST
intertim_ikone_bijele-13

Mogu se miješati sa svim
provjerenim sredstvima
za zaštitu bilja.

KVALITETA
intertim_ikone_bijele-14

Povećavaju
sadržaj proteina.

LINIJA FOLIJARNIH GNOJIVA

GlucoHumates™ L2F
GlucoHumates™ L7
GlucoHumates™ L9 Borosol
GlucoHumates™ L1
GlucoHumates™ L3
GlucoHumates™ L4F
GlucoHumates™ L5F
GlucoHumates™ L6
GlucoHumates™ L8
GlucoHumates™ L10
GlucoHumates™ L12F OlivoPro
GlucoHumates™ L15
GlucoHumates™ L20F Flower
GlucoHumates™ Inductor
GlucoHumates™ MicoStop Vite
GlucoHumates™ TopGreen

Mala molekularna težina

GlucoHumates™ folijarna gnojiva imaju malu molekularnu težinu, što omogućuje vrhunsku pokrivenost i maksimalnu učinkovitost svih hranjivih tvari.