Minerali nutrijenti ili mineralne hranjive tvari su kemijski elementi potrebni živim organizmima. U njih ne pripadaju osnovna četiri elementa: (ugljik, vodik, dušik i kisik).