Ekstrakt stabla nima. Svi su dijelovi biljke ljekoviti, a koristi se i pri pošumljavanju, te kao biološki insekticid.