U kemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona,ima pozitivni naboj i znan je kao kation.