insekticidi su pesticidi koji se koriste za ubijanje insekata.