endogen (endo- + -gen), koji je nastao zbog unutar. razloga ili uvjeta, koji je unutar. podrijetla; npr. endogeni procesi u geologiji, oni koji potječu od topline u Zemljinoj unutrašnjosti.