U kemijskom smislu, aminokiseline su molekule koje sadrže amino skupinu (-NH2) i karboksilnu skupinu (-COOH)....
Bakterije su najbrojnija skupina organizama. Većina je ovih jednostaničara nužna za održavanje života ostalih makroorganizama...
Sprječava pucanje mahunarki.
Kapacitet kationske izmjene.
Drift je osjetljivost na zanošenje čestica. Primjerice vjetar raznosi zaštitno sredstvo.
endogen (endo- + -gen), koji je nastao zbog unutar. razloga ili uvjeta, koji je unutar....
fitoaleksini (fito- + grč. ἀλέξεıν: braniti se), različiti fenolni spojevi koje često proizvode biljke kada...
Fitonutrijenti su aktivni spojevi odnosno antioksidansi koji štite biljke od slobodnih radikala – reaktivnih molekula...
Fotosinteza je proces u kojem se energija sunčeva zračenja pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim...
Fungicidi su sredstva kemijskog ili biološkog podrijetla namjenjena suzbijanju fitopatogenih gljiva, (uzročnika bolesti biljaka).
Glifosat kemijski je spoj iz skupine fosfonata. Biološki je aktivna glavna komponenta nekoliko herbicida širokog...
Herbicid ili herbicidi su tvari namijenjene uništavanju nepoželjnih biljki.
insekticidi su pesticidi koji se koriste za ubijanje insekata.
Ekstrakt indijske breze. Drvo srednjeg rasta i glatke kore koje daje drvenaste, stisnute čahure s...
Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.
U kemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona,ima pozitivni naboj i znan...
Koloidi su sustavi dvije ili više faza u kojima najmanje jedna faza ima čestice dimenzija...
Makroelementi: Dušik (N), Fosfor (P), Kalij (K), Kalcij (Ca), Sumpor (S) i Magnezij (Mg)
Metabolizam ili izmjena tvari je skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako...
Mikroelementi: Željezo (Fe), Cink (Zn), Bakar (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo) i Bor (B)
Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao...
Ekstrakt stabla nima. Svi su dijelovi biljke ljekoviti, a koristi se i pri pošumljavanju, te...
Minerali nutrijenti ili mineralne hranjive tvari su kemijski elementi potrebni živim organizmima. U njih ne...
Oligoelementi ili mikroelementi su takve supstance organizma čija je koncentracija manja od 0,04%.
Organski proizvodi su proizvodi dobiveni iz strogo kontroliranog načina proizvodnje, koji je zakonski reguliran i...
Paraziti (grč. para = pored i sitos = hrana) su organizmi koji se hrane na...
Pesticidi (iz engl. pest = štetočina, [iz lat. pestis = pošast, kuga ili bolest] i...

pH

pH (lat. potentia hydrogenii: snaga vodika) ili pH-vrijednost je broj koji služi kao mjera kiselosti...
Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance. Iako...
Puferi su otopine koje imaju određenu pH vrijednost i sposobne su da se odupru njenoj...
Ekstrakt ricinusa. Ricinus ili skočac (Ricinus communis L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice mlječika...
Tvrda voda je voda koja sadrži visoku razinu kalcija i/ili magnezija („tvrdih“ minerala).
Pogače su nusproizvodi koji nastaju pri prešanju sjemena uljarica (suncokreta, uljane repice i soje).
Kloroza je fiziološki poremećaj nedostatka željeza (Fe) u mladim listovima (vrhovima izboja) poljoprivrednih kultura.